Ανακοινώνεται το ωράριο λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στα Κοίλα Κοζάνης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

programma 24

Το νέο ωράριο λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στα Κοίλα Κοζάνης για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και το κοινό θα τεθεί σε ισχύ από Παρασκευή 12/11/2023. 

Το ωράριο θα τροποποιηθεί με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024. 

Επισημαίνεται ότι το αντίτιμο για τη χρήση των χώρων ευεξίας και των δραστηριοτήτων της Ολιστικής Μέριμνας ανέρχεται διμηνιαίως σε:

  • Δέκα ευρώ (10€) για προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Από την καταβολή του ανωτέρω ποσού εξαιρούνται τρεις (3) κατηγορίες ωφελούμενων: (α) οι φοιτητές/τριες που διαμένουν στις εστίες, (β) οι φοιτητές/τριες που δικαιούνται δωρεάν σίτιση και (γ) οι εθελοντές/ντριες στα παρεχόμενα προγράμματα (π.χ. εθελοντές/τριες προπονητές/τριες).
  • Είκοσι ευρώ (20€) για όλο το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου (ερευνητές/τριες, εκπαιδευτικό, εργαστηριακό, διοικητικό προσωπικό, συνεργάτες επιστήμονες/νισσες και ερευνητές/τριες, αποσπασμένοι διοικητικοί κ.λπ.) και το κοινό.
  • Είκοσι ευρώ (20€) για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

*Για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες ισχύει κανονικά η καταβολή του ποσού των 10€ για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο έως την ανακοίνωση των νέων αποτελεσμάτων δικαιούχων σίτισης (ακαδημαϊκού έτους 2023-2024). Για τους/τις περσινούς/ές δικαιούχους σίτισης ισχύει η απαλλαγή καταβολής του ποσού βάσει των περσινών αποτελεσμάτων έως την έκδοση των νέων αποτελεσμάτων δικαιούχων σίτισης (ακαδημαϊκού έτους 2023-2024). Μετά τον απαιτούμενο έλεγχο η συνδρομή τους  θα επανεξεταστεί.

Η καταβολή του ποσού γίνεται σε διμηνιαία βάση.

Για την καταβολή του ποσού:

Λογαριασμός τραπέζης 377/54067223 με IBAN: GR61 0110 3770 0000 3775 4067 223 – Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος

Αιτιολογία Κατάθεσης: ”Γυμναστήριο Κοζάνη_Ονοματεπώνυμο”

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αποστέλλουν το αποδεικτικό μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου wellbeing@uowm.gr.