Αθλητισμός

Άθληση στο ΠΔΜ

#uowmsports

Με γνώμονα την ολιστική θεώρηση της έννοιας «μέριμνα», ο Πανεπιστημιακός Αθλητισμός είναι μια από τις επιδιώξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος, δημιουργούνται συνεχώς νέα προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και διαφορετικό βαθμό δυσκολίας.

Ήδη τα προγράμματα που λειτουργούν πιλοτικά το δίμηνο Μάιο – Ιούνιο λαμβάνουν θετικά σχόλια. Μην διστάσετε να εμπλακείτε στο εγχείρημα αυτό. Περιμένουμε τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας, την κριτική σας, την εθελοντική σας συμμετοχή σε θέσεις προπονητών. Η διεύθυνση επικοινωνίας είναι: wellbeing@uowm.gr.

Σχετικές Ανακοινώσεις

#Αθλητισμός

Με γνώμονα την ολιστική θεώρηση της έννοιας «μέριμνα», ο Πανεπιστημιακός Αθλητισμός είναι μια από τις επιδιώξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

#uowmsports