Εθελοντισμός

Το πρόγραμμα της ολιστικής μέριμνας αποτελεί μια καινοτόμα δράση σε Πανεπιστημιακό επίπεδο. Μέσω της ολιστικής μέριμνας διοργανώνονται συνεχώς δραστηριότητες που απευθύνονται σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η συνεισφορά του ίδιου του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο εθελοντισμού, ήταν και είναι ένα από τα σημαντικότερα είδη προσφοράς προς το ΠΔΜ. Εκτός από τις ωφελούμενες ομάδες ή άτομα, όμως, ο εθελοντισμός σαν δράση αποδίδει και στους τους ίδιους τους εθελοντές, οι οποίοι μέσω της προσφοράς κερδίζουν πολύτιμες εμπειρίες και δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η εργασία σε ομάδες κ.α.

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνονται συχνά δράσεις που χρειάζονται εθελοντική υποστήριξη. Οι δράσεις αυτές μπορεί να είναι αθλητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές ακόμη και ακαδημαϊκές. Οι ευκαιρίες για εθελοντισμό είναι πολλές, και συχνά βγαίνουν ανακοινώσεις για δήλωση συμμετοχής σε κάποια δράση.

Το Πανεπιστήμιο είσαι εσύ!

Πάρε μέρος!

Ανακοινώσεις

#volunteeringnews