Αίθουσες οργάνων εκγύμνασης των Πανεπιστημιακών Γυμναστηρίων στην πόλη της Φλώρινας: 

  • Γυμναστήριο εντός της Φοιτητικής Εστίας στην Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας
  • Γυμναστήριο στη Φοιτητική Εστία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Το ωράριο λειτουργίας των αιθουσών οργάνων εκγύμνασης των Πανεπιστημιακών Γυμναστηρίων στην πόλη της Φλώρινας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι: 

text

Υπεύθυνη χώρου: Οικονόμου Αναστασία 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία Προγράμματος Διαχείρισης Μέριμνας και Ευεξίας του Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Τηλ.: 2461068069, e-mail: wellbeing@uowm.gr

Επισημαίνεται ότι το αντίτιμο για τη χρήση των χώρων ευεξίας και των δραστηριοτήτων της Ολιστικής Μέριμνας ανέρχεται διμηνιαίως σε:

* Δέκα ευρώ (10 EUR) για προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Από την καταβολή του ανωτέρω ποσού εξαιρούνται τρεις (3) κατηγορίες ωφελούμενων: (α) οι φοιτητές/τριες που διαμένουν στις εστίες, (β) οι φοιτητές/τριες που δικαιούνται δωρεάν σίτιση και (γ) οι εθελοντές/ντριες στα παρεχόμενα προγράμματα (π.χ. εθελοντές/τριες προπονητές/τριες).
* Είκοσι ευρώ (20 EUR) για όλο το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου (ερευνητές/τριες, εκπαιδευτικό, εργαστηριακό, διοικητικό προσωπικό, συνεργάτες επιστήμονες/νισσες και ερευνητές/τριες, αποσπασμένοι διοικητικοί κ.λπ.).
* Είκοσι ευρώ (20 EUR) για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

*Για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες ισχύει κανονικά η καταβολή του ποσού των 10€ για τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο έως την ανακοίνωση των νέων αποτελεσμάτων δικαιούχων σίτισης (ακαδημαϊκού έτους 2023-2024). Για τους/τις περσινούς/ές δικαιούχους σίτισης ισχύει η απαλλαγή καταβολής του ποσού βάσει των περσινών αποτελεσμάτων έως την έκδοση των νέων αποτελεσμάτων δικαιούχων σίτισης (ακαδημαϊκού έτους 2023-2024). Μετά τον απαιτούμενο έλεγχο η συνδρομή τους  θα επανεξεταστεί.

Η καταβολή του ποσού γίνεται σε διμηνιαία βάση.

Για την καταβολή του ποσού:
Λογαριασμός τραπέζης: 377/54067223 με IBAN: GR61 0110 3770 0000 3775 4067 223 – Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος
Αιτιολογία Κατάθεσης: Γυμναστήριο Φλώρινα – Ονοματεπώνυμο

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αποστέλλουν το αποδεικτικό πληρωμής μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου wellbeing@uowm.gr.

Το ωράριο λειτουργίας της αίθουσας οργάνων εκγύμνασης στη Φλώρινα για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και το κοινό θα είναι σε ισχύ από Δευτέρα 02/10/2023.