Παράταση προθεσμίας για συμμετοχή σε φιλικό αγώνα Basketball μεταξύ Ακαδημαϊκού/Διοικητικού Προσωπικού – Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη διοργάνωση φιλικού Αγώνα Basketball μεταξύ Ακαδημαϊκού/Διοικητικού Προσωπικού και Φοιτητών του Ιδρύματος.

Στο φιλικό αγώνα Basketball θα συμμετέχουν δύο (2) ομάδες:

  • Η Ομάδα Α: Θα αποτελείται από μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού του ΠΔΜ.
  • Η Ομάδα Β: Θα αποτελείται από φοιτητές του ΠΔΜ.

Εκδήλωση εγγραφής για τις Ομάδες του αγώνα 

Καλούμε τα Μέλη του Ακαδημαϊκού/Διοικητικού Προσωπικού και τους Φοιτητές του ΠΔΜ, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο φιλικό αγώνα Basketball:

1] Να δηλώσουν συμμετοχή στη φόρμα εγγραφής εδώ

2] Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση* με την οποία να δηλώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει να συμμετέχουν στον αγώνα.

*Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να εκδοθεί μέσω Gov.gr και να αναγράφειΜε ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

είμαι υγιής και έχω πραγματοποιήσει την, εντός του τελευταίου εξαμήνου, προβλεπόμενη από το νόμο σχετική ιατρική εξέταση, από την οποία προκύπτει ότι δύναμαι να προπονούμαι και να αγωνίζομαι χωρίς κίνδυνο της υγείας μου. Συμμετέχω στο φιλικό αγώνα στις εγκαταστάσεις του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στην πόλη  Κοζάνης αναγνωρίζοντας ότι, είναι δυνατόν να προκληθούν πιθανοί τραυματισμοί και ατυχήματα. Συμμετέχω με αποκλειστικά δική μου ευθύνη και ως εκ τούτου απαλλάσσω από κάθε ευθύνη τους υπεύθυνους των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, τους προπονητές, τους συναθλητές καθώς και τους υπεύθυνους της Διοίκησης του Ιδρύματος. Παραιτούμαι δε του δικαιώματος να κινηθώ δικαστικά ή εξωδικαστικά, εγώ ή οι συγγενείς μου, κατά των ανωτέρω για τις παραπάνω αιτίες”.

Εκδήλωση εγγραφής για εθελοντική δράση

Καλούμε τα Μέλη του Ιδρύματος που ενδιαφέρονται για εθελοντική δράση:

1] Να δηλώσουν συμμετοχή στη φόρμα εγγραφής εδώ

Παράταση προθεσμίας αποδοχής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως Παρασκευή 12 Απριλίου 2024.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Τόπος Διεξαγωγής: Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Κοίλα Κοζάνης.

Χρόνος Διεξαγωγής: 22 Μαΐου 2024.

Ο αγώνας θα είναι ανοιχτός για το κοινό.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα παρέχει στους αθλητές των δύο ομάδων τις αθλητικές στολές για τη διεξαγωγή του αγώνα. Παρακαλούμε οι συμμετέχοντες να διαθέτουν κατάλληλα αθλητικά παπούτσια και λοιπό εξοπλισμό (2ο ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, αθλητικό ρουχισμό, πετσέτα, νερό, σνακ).

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία Προγράμματος Διαχείρισης Μέριμνας και Ευεξίας του Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Τηλ.: 2461068277 – 2461056210, e-mail: wellbeing@uowm.gr