Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 η δράση Διαχείριση Άγχους: Εργαστήριο για γονείς μαθητών/τριών που πρόκειται να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στον χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης και αφορούσε Διοικητικούς Υπαλλήλους του ΠΔΜ, γονείς μαθητών/τριών που έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

Ο συντονισμός του εργαστηρίου έγινε από τις Ψυχολόγους κ. Ελπίδα Σεψά και κ. Μαρία Τουρτουρίδου της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών/τριών Ευπαθών Ομάδων του ΠΔΜ. 

Η Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθ. Άννα Σπύρτου, ευχαριστεί θερμά τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΔΜ για την παραχώρηση του χώρου και την υποστήριξη της δράσης. Επιπρόσθετα, συγχαίρει τις ψυχολόγους της ΜΥΦΕΟ για την ουσιαστική τους υποστήριξη στο συγκεκριμένο εργαστήριο. 


Photo