Ανακοινώνεται η έναρξη των μαθημάτων Τένις, για τα μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Κοζάνης.

Πρόγραμμα Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

  • Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ – 21.00 μ.μ Τμήμα Α 
  • Τετάρτη και ώρα 21.00 μ.μ – 22.00 μ.μ Τμήμα Β 

Χώρος: Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στα Κοίλα Κοζάνης

Υπεύθυνη εκπαιδευτρια: Στέλλα Μπόζη,  e-mail: stella.bozi@gmail.com

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία Προγράμματος Διαχείρισης Μέριμνας και Ευεξίας του Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Τηλ.: 2461068069, e-mail: wellbeing@uowm.gr  

Το ωράριο για τα μαθήματα τένις θα τεθεί σε εφαρμογή από 8/3/2023.

Η χρήση του χώρου γίνεται τηρώντας αυστηρά όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της περεταίρω διασποράς της Covid-19.

Επισημαίνεται ότι το αντίτιμο για τη χρήση των χώρων ευεξίας και των δραστηριοτήτων της Ολιστικής Μέριμνας ανέρχεται διμηνιαίως σε:

  • Δέκα ευρώ (10€) για προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Από την καταβολή του ανωτέρω ποσού εξαιρούνται τρεις (3) κατηγορίες ωφελούμενων: (α) οι φοιτητές/τριες που διαμένουν στις εστίες, (β) οι φοιτητές/τριες που δικαιούνται δωρεάν σίτιση και (γ) οι εθελοντές/ντριες στα παρεχόμενα προγράμματα (π.χ. εθελοντές/τριες προπονητές/τριες).
  • Είκοσι ευρώ (20 €) για όλο το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου (ερευνητές/τριες, εκπαιδευτικό, εργαστηριακό, διοικητικό προσωπικό, συνεργάτες επιστήμονες/νισσες και ερευνητές/τριες, αποσπασμένοι διοικητικοί κ.λπ.) και το κοινό.
  • Είκοσι ευρώ (20 €) για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η καταβολή του ποσού γίνεται σε διμηνιαία βάση.

Για την καταβολή του ποσού:

Λογαριασμός τραπέζης 377/54067223 με IBAN: GR61 0110 3770 0000 3775 4067 223 – Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος

Αιτιολογία Κατάθεσης: Τένις Κοζάνη_Ονοματεπώνυμο

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αποστέλλουν το αποδεικτικό μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου wellbeing@uowm.gr.