Στο πλαίσιο της συνέχισης της Διά Βίου Άσκησης μέσα από τον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό πραγματοποιείται η εκμάθηση Latin, ευρωπαϊκών χορών και η εξάσκηση στο Latin Aerobic μέσω ρυθμών Salsa, Mambo, Merengue, Rumba, Cha Cha Cha, Bachata, Samba, Zumba, Waltz, Ταngo. Η μουσική είναι η κινητήρια δύναμη για τους Latin χορούς, γιατί καθοδηγεί τα βήματα του χορού με το μέτρο, την ταχύτητα και την αίσθηση που προκαλεί. Η βελτίωση του ρυθμού, της αερόβιας ικανότητας και η κοινωνικότητα είναι τα βασικά αποτελέσματα της συμμετοχής.

Ως στόχο έχει την γνωριμία με τους παραπάνω χορούς με παράλληλη διοργάνωση σεμιναρίων και events.

Επισημαίνεται ότι το αντίτιμο για τη χρήση των χώρων ευεξίας και των δραστηριοτήτων της Ολιστικής Μέριμνας ανέρχεται διμηνιαίως σε:

Δέκα ευρώ (10€) για προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Είκοσι ευρώ (20 €) για όλο το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου (ερευνητές/τριες, εκπαιδευτικό, εργαστηριακό, διοικητικό προσωπικό, συνεργάτες επιστήμονες/νισσες και ερευνητές/τριες, αποσπασμένοι διοικητικοί κ.λπ.)

Από την καταβολή του ανωτέρω ποσού εξαιρούνται τρεις (3) κατηγορίες ωφελούμενων: (α) οι φοιτητές/τριες που διαμένουν στις εστίες, (β) οι φοιτητές/τριες που δικαιούνται δωρεάν σίτιση και (γ) οι εθελοντές/ντριες στα παρεχόμενα προγράμματα (π.χ. εθελοντές/τριες προπονητές/τριες)

Για την καταβολή του ποσού:

Λογαριασμός τραπέζης 377/54067223 με IBAN: GR61 0110 3770 0000 3775 4067 223 – Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος

Αιτιολογία Κατάθεσης:

Latin Κοζάνη_Ονοματεπώνυμο

Latin Φλώρινα_Ονοματεπώνυμο

Αφήστε ένα σχόλιο