Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση σύντομης διάρκειας αναφορικά με την παροχή πρώτων βοηθειών που διοργανώθηκε από τη Σχολή Επιστημών Υγείας και την Ολιστική Μέριμνα.

Η δράση υλοποιήθηκε στις πόλεις της Καστοριάς, της Κοζάνης και της Φλώρινας στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2022, εστιάζοντας σε βασικές θεματικές ενότητες της παροχής πρώτων βοηθειών. Η εισηγήτρια της επιμόρφωσης, κα Ε. Μιχαηλίδου (Ειδικός Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος) υπογράμμισε επανειλημμένα τη σημασία της έγκαιρης και αποτελεσματικής παρέμβασης από μη εξειδικευμένο προσωπικό σε έκτακτα περιστατικά.

Στην εισαγωγική αυτή επιμόρφωση συμμετείχαν συνολικά 65 μέλη του διοικητικού και ακαδημαΪκού προσωπικού του ΠΔΜ, αποτυπώνοντας έτσι το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει στο ανθρώπινο δυναμικό του φορέα για τη συνέχιση επιμορφωτικών παρεμβάσεων γύρω από σχετικά ζητήματα.